Școala noastra PDF Nyomtatás E-mail

Școala Gimnazială Nagy Imre din Miercurea-Ciuc face parte din reţeaua şcolilor de stat din judeţul Harghita. Este o unitate şcolară cu clasele pregătitoare – VIII, cu limba de predare maghiară.

Școala a luat ființă după evenimentele din decembrie 1989, în toamna anului 1990 prin fuziunea secțiilor maghiare ale Școlii Generale nr. 9 din cartierul Patinoarului respectiv Școlii Generale nr. 12 din strada Taploca. Prin această fuziune s-a înființat școala generală cu cel mai mare efectiv de elevi din județul Harghita: peste 1.700 de elevi organizați în 64 de clase. Unitatea a ales ca patronimic pe renumitul pictor Nagy Imre (1893, Jigodin – 1976, Miercurea Ciuc). Școala era condusă la înființare de dir. prof. Mandel László, dir. adj. prof. Orbán László și de dir. adj. prof. Téglás Sándor.

Clădirea Școlii (corpul A) – aflată în zona centrală a municipiului Miercurea Ciuc – a fost construită după înființarea unității. Activitatea de predare-învățare în această clădire a fost începută în primăvara anului 1991. În anii următori baza materială a Școlii s-a dezvoltat constant datorită ajutoarelor sosite din Suedia, Germania, Elveția și Franța. Profesorii de biologie împreună cu elevii au amenajat spații verzi în jurul clădirii. Corpul B al clădirii (sala de sport și sălile de clasă de sub sala de sport) a fost dat în folosință la începutul anului 1997.

După mulți ani în care numărul elevilor a fost într-o descreștere continuă, începând cu anul școlar 2017-2018 numărul elevilor a început să crească. Unitatea este și la ora actuală școala gimnazială cu cel mai mare efectiv de elevi din județ.

 

Majoritatea elevilor au domiciliul în municipiul Miercurea Ciuc. Aproximativ 17% din elevi au domiciliul în altă localitate.

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară cu un număr de 63 de cadre didactice și 2 asociați după cum urmează:

- 20 de învăţători din care:

× 20 titulari la această unitate;

× 15 cu gradul didactic I, 5 cu gradul didactic II;

- 43 de profesori, din care:

× 26 titulari la această unitate (dintre care 4 în mai multe unități), 1 pensionar, 8 titulari la altă unitate, 8 suplinitori calificaţi;

× 24 cu gradul didactic I, 6 cu gradul didactic II, 11 cu definitivat, 2 debutant;

- 2 asociați din care: 1 preot reformat și 1 preot unitarian.

Personalul didactic auxiliar este alcătuit din: secretar-şef, secretar, administrator financiar, administrator de patrimoniu, bibliotecar şi informatician.

Personalul nedidactic este alcătuit din: 6 îngrijitori şi 2 muncitori.

Școala are la dispoziție 1 medic școlar și 1 asistent medical.

Managementul instituției este asigurat de director prof. Dávid Zoltán respectiv de director adjunct prof. Kerekes Szilárd. Consiliul de administrație al Școlii este format din: director, director adjunct, prof. înv. prim. Straf Antuanela Flavia, prof. înv. prim. Ábrahám Szerén, prof. Borsos Magdolna, prof. Egri László – reprezentanții Consiliului profesoral; Izsák Elemér, Szabó Levente, Zsigmond Mária – reprezentanții Consiliului Reprezentativ al Părinţilor; Bakó Mária – reprezentanta Primăriei Mun. Miercurea-Ciuc; Fülöp Árpád Zoltán, Fodor Levente, Dr. Soós -Szabó Klára – consilieri locali ai Mun. Miercurea-Ciuc.

Cursurile sunt organizate după forma tradiţională, într-un singur schimb între orele 8-17. Durata orelor de curs este de 45 de minute pentru ciclul primar şi de 50 de minute pentru ciclul gimnazial. Durata pauzelor este de 10 respectiv 20 de minute (pauza mare între orele 9.50-10.10). Elevii din ciclul primar au 22-25 ore de curs/săptămână, elevii din ciclul gimnazial 28-36 de ore/săptămână.

Printre particularitățile Școlii amintim organizarea predării limbilor moderne respectiv modul de alegere a disciplinei opționale la ciclul gimnazial. Până nu demult toate clasele gimnaziale au învățat două limbi moderne: limba engleză și limba germană. În prezent există clase gimnaziale care studiază două limbi moderne respectiv clase gimnaziale care studiază doar o singură limbă modernă, organizate după opțiunile părinților.

Elevii din ciclul gimnazial au posibilitatea să-și aleagă o disciplină opțională dintr-o listă în fiecare an școlar. Școala organizează predarea acestor discipline opționale pentru grupurile astfel constituite. Oferta educațională a Școlii cuprinde următoarele discipline opționale: handbal, baschet, floorball, fotbal, cor, jocuri dramatice, păstrarea tradițiilor, robotică, matematică pentru absolvenți.

1,9% dintre elevi prezintă cerințe educaționale speciale (CES). Elevii cu CES beneficiază de asistență psihopedagogică prin 2 profesori itineranți și de sprijin cu normă întreagă, 1 logoped cu normă parțială și un consilier școlar cu normă întreagă.

Din lipsă de spațiu cursurile sunt organizate în trei locaţii:

- în clădirea Şcolii: în 34 de săli pentru clasa pregătitoare (CP).B, CP.C și clasele I-VIII (851 de elevi),

- în clădirea Grădiniţei cu programul prelungit Csipike: într-o singură sală de clasă pentru CP.A (26 de elevi),

- în clădirea Napraforgó aparţinând Grădiniţei cu programul prelungit Micimackó: într-o singură sală de clasă pentru CP.D (26 de elevi).

În clădirea Şcolii cursurile sunt organizate în 30 de săli de clasă, în 4 cabinete care funcţionează ca săli de clasă, în laboratorul de informatică, în sala multimedia, în 2 cabinete psihopedagogice, în sala de sport pe terenul de sport și ocazional în biblioteca, curtea și grădina Școlii.

Cuantumul total al bugetului de venituri al Școlii este de peste 4.500.000 lei. Venituri proprii realizate prin închirieri de spații este de peste 20.000 lei.

Școala este dotată corespunzător cu mobilier, mijloace audio-vizuale (videoproiectoare, ecrane LED, sistem audio) și materiale didactice. Unitatea are la dispoziție 68 de calculatoare performante cu acces la internet, din care 9 utilizate în administrație, 4 utilizate exclusiv de cadre didactice și 55 utilizate în activități cu elevii și de către elevi. Biblioteca Școlii are un fond de carte de peste 15.500 de volume. Școala dispune de cabinet medical, sistem de supraveghere și sistem de alarmă.

Sistemul de încălzire, acoperișul clădirii, pavajul din curtea Școlii prezintă un grad avansat de uzură. Clădirea și curtea Școlii urmează să fie reabilitat în viitorul apropiat.

Școala are o reputație bună în municipiu și în zonă. Numeroși elevi obţin în fiecare an rezultate deosebite la evaluările naţionale respectiv la olimpiadele şi concursurile şcolare, întrecerile sportive.

Comunitatea părinţilor susține moral și financiar în mod permanent şi eficient activităţile educative şcolare şi extraşcolare organizate de unitate.

Colectivul de muncă al Școlii se străduiește să merite încrederea părinților și copiilor: educăm copii cu bucurie și credință. Încercăm să oferim condiții cât se poate de optime, organizăm activități atrăgătoare astfel încât elevii să vină cu plăcere la școală.

[ȘGNI, 2019]

 

Școala Gimnazială Nagy Imre din Miercurea-Ciuc face parte din reţeaua şcolilor de stat din judeţul Harghita. Este o unitate şcolară cu clasele pregătitoare – VIII, cu limba de predare maghiară.

Școala a luat ființă după evenimentele din decembrie 1989, în toamna anului 1990 prin fuziunea secțiilor maghiare ale Școlii Generale nr. 9 din cartierul Patinoarului respectiv Școlii Generale nr. 12 din strada Taploca. Prin această fuziune s-a înființat școala generală cu cel mai mare efectiv de elevi din județul Harghita: peste 1.700 de elevi organizați în 64 de clase. Unitatea a ales ca patronimic pe renumitul pictor Nagy Imre (1893, Jigodin – 1976, Miercurea Ciuc). Școala era condusă la înființare de dir. prof. Mandel László, dir. adj. prof. Orbán László și de dir. adj. prof. Téglás Sándor.

Clădirea Școlii (corpul A) – aflată în zona centrală a municipiului Miercurea Ciuc – a fost construită după înființarea unității. Activitatea de predare-învățare în această clădire a fost începută în primăvara anului 1991. În anii următori baza materială a Școlii s-a dezvoltat constant datorită ajutoarelor sosite din Suedia, Germania, Elveția și Franța. Profesorii de biologie împreună cu elevii au amenajat spații verzi în jurul clădirii. Corpul B al clădirii (sala de sport și sălile de clasă de sub sala de sport) a fost dat în folosință la începutul anului 1997.

După mulți ani în care numărul elevilor a fost într-o descreștere continuă, începând cu anul școlar 2017-2018 numărul elevilor a început să crească. Unitatea este și la ora actuală școala gimnazială cu cel mai mare efectiv de elevi din județ.

Efectivul de elevi [noiembrie 2019]

Ciclul

Anul de studiu

Număr de clase

Număr de elevi

Primar

C.P.

4

106

I

4

100

II

4

105

III

4

93

IV

4

90

Total primar

20

494

Gimnazial

V

3

97

VI

5

105

VII

4

79

VIII

4

128

Total gimnazial

16

409

Total

36

903

Majoritatea elevilor au domiciliul în municipiul Miercurea Ciuc. Aproximativ 17% din elevi au domiciliul în altă localitate.

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară cu un număr de 63 de cadre didactice și 2 asociați după cum urmează:

- 20 de învăţători din care:

× 20 titulari la această unitate;

× 15 cu gradul didactic I, 5 cu gradul didactic II;

- 43 de profesori, din care:

× 26 titulari la această unitate (dintre care 4 în mai multe unități), 1 pensionar, 8 titulari la altă unitate, 8 suplinitori calificaţi;

× 24 cu gradul didactic I, 6 cu gradul didactic II, 11 cu definitivat, 2 debutant;

- 2 asociați din care: 1 preot reformat și 1 preot unitarian.

Personalul didactic auxiliar este alcătuit din: secretar-şef, secretar, administrator financiar, administrator de patrimoniu, bibliotecar şi informatician.

Personalul nedidactic este alcătuit din: 6 îngrijitori şi 2 muncitori.

Școala are la dispoziție 1 medic școlar și 1 asistent medical.

Managementul instituției este asigurat de director prof. Dávid Zoltán respectiv de director adjunct prof. Kerekes Szilárd. Consiliul de administrație al Școlii este format din: director, director adjunct, prof. înv. prim. Straf Antuanela Flavia, prof. înv. prim. Ábrahám Szerén, prof. Borsos Magdolna, prof. Egri László – reprezentanții Consiliului profesoral; Izsák Elemér, Szabó Levente, Zsigmond Mária – reprezentanții Consiliului Reprezentativ al Părinţilor; Bakó Mária – reprezentanta Primăriei Mun. Miercurea-Ciuc; Fülöp Árpád Zoltán, Fodor Levente, Dr. Soós -Szabó Klára – consilieri locali ai Mun. Miercurea-Ciuc.

Cursurile sunt organizate după forma tradiţională, într-un singur schimb între orele 8-17. Durata orelor de curs este de 45 de minute pentru ciclul primar şi de 50 de minute pentru ciclul gimnazial. Durata pauzelor este de 10 respectiv 20 de minute (pauza mare între orele 9.50-10.10). Elevii din ciclul primar au 22-25 ore de curs/săptămână, elevii din ciclul gimnazial 28-36 de ore/săptămână.

Printre particularitățile Școlii amintim organizarea predării limbilor moderne respectiv modul de alegere a disciplinei opționale la ciclul gimnazial. Până nu demult toate clasele gimnaziale au învățat două limbi moderne: limba engleză și limba germană. În prezent există clase gimnaziale care studiază două limbi moderne respectiv clase gimnaziale care studiază doar o singură limbă modernă, organizate după opțiunile părinților.

Elevii din ciclul gimnazial au posibilitatea să-și aleagă o disciplină opțională dintr-o listă în fiecare an școlar. Școala organizează predarea acestor discipline opționale pentru grupurile astfel constituite. Oferta educațională a Școlii cuprinde următoarele discipline opționale: handbal, baschet, floorball, fotbal, cor, jocuri dramatice, păstrarea tradițiilor, robotică, matematică pentru absolvenți.

1,9% dintre elevi prezintă cerințe educaționale speciale (CES). Elevii cu CES beneficiază de asistență psihopedagogică prin 2 profesori itineranți și de sprijin cu normă întreagă, 1 logoped cu normă parțială și un consilier școlar cu normă întreagă.

Din lipsă de spațiu cursurile sunt organizate în trei locaţii:

- în clădirea Şcolii: în 34 de săli pentru clasa pregătitoare (CP).B, CP.C și clasele I-VIII (851 de elevi),

- în clădirea Grădiniţei cu programul prelungit Csipike: într-o singură sală de clasă pentru CP.A (26 de elevi),

- în clădirea Napraforgó aparţinând Grădiniţei cu programul prelungit Micimackó: într-o singură sală de clasă pentru CP.D (26 de elevi).

În clădirea Şcolii cursurile sunt organizate în 30 de săli de clasă, în 4 cabinete care funcţionează ca săli de clasă, în laboratorul de informatică, în sala multimedia, în 2 cabinete psihopedagogice, în sala de sport pe terenul de sport și ocazional în biblioteca, curtea și grădina Școlii.

Cuantumul total al bugetului de venituri al Școlii este de peste 4.500.000 lei. Venituri proprii realizate prin închirieri de spații este de peste 20.000 lei.

Școala este dotată corespunzător cu mobilier, mijloace audio-vizuale (videoproiectoare, ecrane LED, sistem audio) și materiale didactice. Unitatea are la dispoziție 68 de calculatoare performante cu acces la internet, din care 9 utilizate în administrație, 4 utilizate exclusiv de cadre didactice și 55 utilizate în activități cu elevii și de către elevi. Biblioteca Școlii are un fond de carte de peste 15.500 de volume. Școala dispune de cabinet medical, sistem de supraveghere și sistem de alarmă.

Sistemul de încălzire, acoperișul clădirii, pavajul din curtea Școlii prezintă un grad avansat de uzură. Clădirea și curtea Școlii urmează să fie reabilitat în viitorul apropiat.

Școala are o reputație bună în municipiu și în zonă. Numeroși elevi obţin în fiecare an rezultate deosebite la evaluările naţionale respectiv la olimpiadele şi concursurile şcolare, întrecerile sportive.

Comunitatea părinţilor susține moral și financiar în mod permanent şi eficient activităţile educative şcolare şi extraşcolare organizate de unitate.

Colectivul de muncă al Școlii se străduiește să merite încrederea părinților și copiilor: educăm copii cu bucurie și credință. Încercăm să oferim condiții cât se poate de optime, organizăm activități atrăgătoare astfel încât elevii să vină cu plăcere la școală.

 
Nagy Imre Általános Iskola, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates