A Nagy Imre Általános Iskola jelképei PDF Nyomtatás E-mail

 

A Nagy Imre Általános Iskola jelvénye

Madaras cimer 100608


Letöltés JPEG formátumban

Zsigmond Márton képzőművész-tanár alkotása, 1991

 

 

A Nagy Imre Általános Iskola címere

Fenyocsemetes cimer 101129
Letöltés JPEG formátumban

Zsigmond Márton képzőművész-tanár alkotása, 1991

 

Címer és jelvény

(Gondolatok a Nagy Imre Általános Iskola vizuális jeleinek margójára)

Kedves városunk, Csíkszereda 1989. év előtti iskoláit – a nép „homogenizálásának” gondolatával összhangban – csupán egy-egy (arab) szám különítette el egymástól. A fordulat évét követően nemzeti különbség nélkül, minden egyes iskola valamelyik szellemi nagyság nevéhez méltó önmeghatározással igyekezett arculatát kialakítani, saját nemzeti közösségéhez való ragaszkodását kifejezni. Igaz, hogy a név (Nomen est omen.) kötelez, de hozzá az adott társadalmi közösség önazonosságának olyan vizuális jelei is nélkülözhetetlenek, mint a címer és a zászló.

Bár a heraldikus jelek már az ókori egyiptomiaknál (ökör, tehén, bagoly) és a rómaiaknál (sas, sárkány) is előfordulnak, a címertan (heraldika) először Németországban alakult ki és terjedt el fokozatosan egész Európában. Az öltözetre hímezett címer abban az időben viselőjének kiváltságát (nemességét, lovagiasságát, hősi erényeit) jelképezte. Míg akkor a lovagok harcmezőn vagy lovagi tornán véghezvitt kiemelkedő cselekedeteinek jutalmazására szolgált, később a címer a nemzet szolgálatában végzett tevékenység elismerésének jelévé vált.

A nemzetek zászlóiban napjainkig fennmaradt címer hagyománya is azt bizonyítja, hogy e jel (kép) korunkban alapvetően nem az egyén, hanem egy− meghatározott szellemi értékek mentén− önszerveződött közösség védjegyévé vált, vagyis a címer egyaránt kifejez és kötelez.

A fenti gondolatokat sajátjáénak valló Nagy Imre Általános Iskola hajdani vezetősége felkérésére alulírott már a kezdet/újrakezdet kezdetén, vagyis 20 éve terveztem a szóban forgó címert és jelvényt.

A pajzsformájú címer iskolával közvetlen kapcsolatos két motívuma a könyv és belőle, azaz a tudomány mindmáig egyik nélkülözhetetlen tárából „táplálkozó”, tanuló ifjúságot jelképező fenyőcsemete. Ez utóbbi ágai a címerpajzs felső részén a székelység közkedvelt motívumai, a Nap és Hold környezetébe emelkednek. E címer díszíti iskolánk aranyrojtos zászlóját.

A fentiekben ismertetett címer elkészülése után a tanulók által is viselhető kör alakú kitűző, avagy jelvény megtervezésének igényével szembesülhettem. A jelvényen „játékosan” oldott változatban vannak jelen a címeren is fellelhető égitestek motívumai. A bal felső rész peremét kis háromszögletű részecskékből álló napsugárnyaláb koronázza. Jobbra lent téli tájelemeket karéjozó emberarcú holdsarló foglal helyet. Nem nehéz kitalálni, hogy a két nagyobb égitest motívumával együttesben melyik társadalmi alapegységet jelképezi a kis hétágú csillag.

A felület központi részén ritmizált fehér könyvlapok előterében az ég színével egybecsengő, ifjú nemzedéket szimbolizáló szárnyaló madár látványa vonja magára a figyelmet.

A kör alsó részét a csíki táj lakóinak kedvelt elemei, a fenyők és a Hargita hólepte csúcsának látványa zárja.

A címert és a jelvényt iskolánk és városunk nevének díszítősort alkotó felirata övezi.

(Zsigmond Márton, 2011)

 


 
Nagy Imre Általános Iskola, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates