NévadónkrólNagy Imre PDF Nyomtatás E-mail

„Mi volt a legnehezebb? … A ráállás a pályára, az elhatározás, amitől eltérni nem lehet … felszámolni mindent, a jóval könnyebb sikerrel kecsegtető dolgokat is. Vállalni mindent, a nyomorúságot is … A nagy mesterek példája adott erőt, hogy a művészet hivatását vállaljam.”


In memoriam Nagy Imre festő1893

Július 25-én született Zsögödön.

1904-1910

Elemi iskoláit szülőfalujában végzi, majd a csíksomlyói Római Katolikus Főgimnázium tanulója. Inkább rajzoló szenvedélyének él, mint a tanulásnak.

1910-1914

Középiskolai tanulmányait Csíksomlyón végzi a tanítóképzőben.

1915-1917

Katona. A harctéren rajzol és domborművet mintáz a lövészárok agyagfalába. Megbetegszik. Felgyógyulása után segédszolgálatosként Mezőtúrra kerül. Egy kis katonai művésztelepen együtt alkot Nagy István és Márton Ferenc festőkkel.

1917-1920

Tanulmányi szabadságot kap, Budapestre utazik. Szobrász szeretne lenni. Beiratkozik a Képzőművészeti Főiskolára.

1920-1922

Ösztöndíjasként a kecskeméti művésztelepre kerül.

1922-1924

Visszatér Budapestre. Főleg rézkarcokat készít.

NAGY P: ZOLTÁN: In memoriam Nagy Imre festő

 

1924

Hazatér szülőfalujába. Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Brassóban egyéni kiállítással mutatkozik be.

1926

A második brassói kiállításán grafikáit és olajképeit mutatja be. Szász festőkkel, írókkal ismerkedik meg.

1927

A harmadik brassói és kolozsvári kiállítás meghozza az anyagi sikert is.

1928

Fametszeteket tartalmazó albumot ad ki. A tavaszi firenzei kiállításon munkái nagy sikert aratnak.

1930

Gazdálkodni kezd, mintagazdaságot létesít. Részt vesz a Barabás Miklós Céh és a Csíki Székely Múzeum megalapításában. Első csíkszeredai kiállítására ez utóbbi alkalommal kerül sor.

1937

Meghívják Londonba a koronázási ünnepségre. Néhány akvarell őrzi ennek az útnak az emlékét.

1938

Londoni kiállítása komoly anyagi és erkölcsi sikerrel zárul.

1939

Elnyeri a Szinyei Merse Pál Művészeti Társaság Zichy Mihály grafikai díját.

1942

A kolozsvári Művészeti Hetek nagydíjával tüntetik ki.

1944

Katonai szolgálatba rendelik.

1945

Visszatér Zsögödre. Helyreállítja gazdaságát, s bekapcsolódik az újjáéledő művészeti életbe.

1949

Kénytelen felszámolni gazdaságát. Meghívják a kolozsvári Művészeti Intézet előadó tanárának.

1950

Kolozsvárra költözik, de nyáron és ősszel továbbra is Zsögödön dolgozik.

1951-1953

Kényszerűségből a marosvásárhelyi cukorgyár állandó vendége, ahol a munkások életét tanulmányozza. Nem vehet részt kiállításokon.

1953

Télen kolozsvári műtermében, az év többi részében pedig Zsögödön dolgozik.

1957

Kitüntetik a Román Népköztársaság művészetének érdemes mestere címmel.

1958

Tíz év termését mutatja be Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Bukarestben.


A Mester keze1959

A Marosvásárhelynek adományozott festményekkel megnyílik a Nagy Imre Galéria a Teleki Tékában.

1963

A Munkaérdemrend I. fokozatával tüntetik ki.

1968

A Kulturális Érdem érdemrend I. fokozatával tüntetik ki.

1973

80. születésnapja tiszteletére felavatják a zsögödi képtárat. Az Augusztus 23 Érdemrend I. fokozatával tüntetik ki.

1976

Mintegy 6.500 alkotását szülővárosának adományozza.

Augusztus 22-én hunyt el. Hamvai a zsögödi emlékház falai mellett pihennek.

 

NAGY P: ZOLTÁN: A Mester keze

 

2005

Magyar Örökség-díjjal jutalmazza a Magyar Örökség és Európa Egyesület.

 

Felhasznált irodalom:

Gazda József (1972): Nagy Imre – Kriterion Könyvkiadó, Bukarest

Nicolae Bucur – Kántor József (szerk.) (1983): Nagy Imre Xilogravuri Fametszetek Holzschnitte Xylogravures – Hargita megye Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottsága – Csíkszeredai Múzeum, Csíkszereda

Szabó András (2006): A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre – Pallas-Akadémia – Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda

 

Szerkesztette: KSz, 2013


Nagy Imre életéről és munkásságáról még többet olvashatsz - láthatsz ITT.

 


Nagy Imre Általános Iskola, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates