Végzős diákok záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalók Nyomtatás

A záróvizsgák időpontja:

- június 15. (hétfő) – román nyelv és irodalom írásbeli vizsga,

- június 17. (szerda) – matematika írásbeli vizsga,

- június 18. (csütörtök) - magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsga.

Az Iskolánkban zajló épületfelújítási munkálatok miatt a záróvizsgára a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium épületében (Márton Áron utca 80. szám) fog sor kerülni! Iskolánk diákjai a városközpont felőli bejáraton át léphetnek be az épületbe az időrend szerint, amelyet hamarosan közzéteszünk.


 

Záróvizsgához illő öltözéket várunk el végzőseinktől a vizsgák idején.

Szükséges felszerelés: személyazonossági igazolvány (14 év alatti vizsgázók esetében: keresztlevél), kék színnel író töltőtoll(ak) és/vagy kék színnel író, nem radírozható golyóstoll(ak), a matematikavizsgára ezenkívül még: grafitceruzá(k), radír, matematikai rajzfelszerelés.

A raktárteremben való torlódás elkerülése végett kérjük, hogy csak az okvetlenül szükséges felszerelés legyen a tanulóknál!

8.15-8.30 között lehet beülni a vizsgatermekbe az ülésrend szerint, amelyet hamarosan közzéteszünk.

A vizsgatermekbe segédanyagokat (jegyzeteket stb.), elektronikus számoló, kommunikációs és tároló eszközöket (számológép, telefon, fülhallgató, adathordozó stb.) szigorúan tilos bevinni!

A vizsgák 9.00 órakor kezdődnek. 120 perc áll a vizsgázók rendelkezésére a feladatok megoldására.

A vizsgadolgozatokat kék színű töltőtollal vagy kék színű, nem radírozható golyóstollal, a matematikai ábrákat grafitceruzával kell elkészíteni. A matematika vizsga alkalmával matematikai rajzfelszerelés használható.

A vizsgákról kép- és hangfelvétel készül!

Tilos: a vizsga alatt egymással beszélgetni, a külvilággal kommunikálni, más diákoktól másolni, a dolgozatlapot, piszkozatlapot, a tiltott segédanyagokat és/vagy segédeszközöket átadni más diáknak vagy átvenni más diáktól.

A csalást és a csalási kísérletet a vizsgáról való kizárással és 1-es osztályzattal büntetjük. Csalási kísérletnek minősül, amennyiben valaki tiltott tárgyat visz be a vizsgaterembe vagy vesz át másoktól a vizsgateremben (még akkor is, ha nem használta ezeket).

A vizsgateremből leghamarabb egy órával a vizsgatétel kiosztása után lehet távozni.

A helyes megoldásokat és a javítókulcsokat a Tanügyminisztérium a vizsgákat követően közzéteszi, várhatóan a www.subiecte2020.edu.ro oldalon.

A vizsgaeredményeket június 22-én (hétfőn) 14 óráig közzéteszi a Minisztérium. (A Minisztérium honlapja: www.edu.ro). Az eredményeket kifüggesztjük Iskolánk bejáratára is.

Június 22-én 16-19 óra között illetve június 23-án (kedden) 8-12 óra között lehet megfellebbezni a vizsgaeredményeket Iskolánk Titkárságán.

A megfellebbezett vizsgadolgozatok végleges eredményeit június 27-én (szombaton) teszik közzé. Az eredményeket kifüggesztjük Iskolánk bejáratára is.

A végleges eredmények közzétételét követően a végzős diákok szülei megtekinthetik gyermekük dolgozatának másolatát. A dolgozat megtekintését követően nem kérhető a dolgozat újrajavítása illetve a dolgozatra adott osztályzat megváltoztatása.

Iskolánk honlapján (www.nagyimreiskola.ro) fogjuk hirdetni a záróvizsgával kapcsolatos további tudnivalókat.

A végzős diákok és szüleik az osztályfőnökökhöz, a vizsgatantárgyakat oktató tanárokhoz, a Titkársághoz és az Igazgatósághoz fordulhatnak további felvilágosításért illetve észrevételeikkel.

Sok sikert kívánunk végzős diákjainknak!

Hálás köszönetünket ezúton is kifejezzük a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium Igazgatóságának, amiért segítségünkre sietett szorult helyzetünkben!

(Igazgatóság, 2020.6.8.)