Szakiskolai és duális képzést nyújtó osztályokba történő felvételivel kapcsolatos tudnivalók Nyomtatás

Június 29 – július 7. között:

Az Iskola Titkársága kiállítja a beiratkozási lapot és az anyakönyvi kivonatot azoknak a diákoknak, akik szakiskolai vagy duális képzést nyújtó osztályokba felvételiznek.

[A duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, amelynek során a tanintézetben folyó elméleti oktatás a vállalatoknál, cégeknél zajló gyakorlati képzéssel párhuzamosan történik.]

A diákok – osztályfőnökeik segítségével – kitöltik a beiratkozási lapot: megnevezik azokat az szakiskolai és/vagy duális képzést nyújtó osztályokat, amelyekben folytatni szeretnék tanulmányaikat.

Csak egyetlen iskolát lehet megnevezni!

Az osztály megnevezése a következőképpen történik: az első három négyzetbe az adott szakma háromjegyű kódját kell írni; a negyedik négyzetbe szakiskolai osztály esetén P betűt, duális képzést nyújtó osztály esetén D betűt kell írni.

1. helyre írják annak az osztálynak a kódját, ahová a leginkább szeretnének bekerülni; 2. helyre írják annak az osztálynak a kódját, ahová a leginkább be szeretnének kerülni, ha az 1. helyre beírt osztályba nem jutnak be és így tovább.

A kitöltött beiratkozási lapokat és az anyakönyvi kivonatokat az Iskola Titkársága továbbítja a szakközépiskoláknak.

Július 7.:

A szakközépiskolák közzéteszik a szakiskolai és a duális képzést nyújtó osztályokba beiratkozott diákok névsorát.

Túljelentkezés esetén bejelentik, hogyan választanak a jelentkezők közül.

Július 7-8.:

Felvételi vizsgák lesznek azokba a duális képzést nyújtó osztályokba, amelyek ilyen vizsga letételéhez kötöttek.

Július 8.:

Eredményhirdetés lesz ott, ahol felvételi vizsgák voltak.

Július 10.:

A szakközépiskolák közlik a szakiskolai és a duális képzést nyújtó osztályokba felvételt nyert diákok névsorát.

Július 13-20. között:

A szakiskolai és a duális képzést nyújtó osztályokba felvételt nyert diákok beadják/ postán elküldik a beiratkozáshoz szükséges iratokat a szakközépiskolába.

Beiratkozáshoz szükséges iratok: beiratkozási lap, keresztlevél-másolat (iskola/közjegyző által hitelesített másolat), egészségügyi lap.

Július 24.:

A szakközépiskolák közlik a szakiskolai és a duális képzést nyújtó osztályokba beiratkozott diákok névsorát illetve az üresen maradt helyek számát.


*


Azokat a diákokat, akik a felvételi I. fordulójában ugyan felvételt nyertek valamely szakiskolai vagy duális képzést nyújtó osztályba, de az osztály nem jöhet létre a jelentkező kis száma miatt, más osztályba vagy iskolába fogják átirányítani.

Azok a diákok, akik nem nyertek felvételt a szakiskolai és a duális képzést nyújtó osztályokba, részt vehetnek az elméleti és szakközépiskolákba, a szakiskolai és/vagy duális képzést nyújtó osztályokba történő felvételi II. fordulójában.

A Tájékoztató füzetben megnevezett időpontok időközben módosultak!