Megkezdődött a tanítás a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolában PDF Nyomtatás E-mail

Szombaton ünnepélyes keretek között került sor a Nagy Imre iskola épületének átadására, amely a hajdani 9-es és 12-es iskola tanulóinak lett otthona. Emlékezetes, hogy a tavaly a 9-es iskola kivonult a közel 20 éve épült Jégpálya-negyedi épületből, helyébe román tannyelvű általános iskola létesült. A közel másfélezer magyar ajkú tanuló ideiglenesen a taplocai 12-es, az l-es, 2-es líceumok, a Petőfi Sándor iskola osztályaiba költözött. Nehéz feltételek között folyt a tanítás, míg végül az idén, a harmadik évharmadra elkészült az új iskola. Az az iskola, amelynek alapjait évekkel ezelőtt öntötték ki, majd takarták is be sürgősen, nehogy a látogatóba érkezett „kárpátok géniusza" meglássa, hogy ilyen hiábavaló dolgokra pocsékolják az ország pénzét. Nos a tavaly újrakezdődött az építés, a megyei és helyi hivatalosságok, az építők és szülők segítségével megépült a 28 tantermes iskola, s tegnaptól több mint 1700 tanuló kezdhette meg civilizált körülmények között a tanulást. A 9-es és 12-es iskolák magyar osztályaiból teremtődött meg az új iskola, amely a város nagy szülöttének, Nagy Imre festőművésznek a nevét vette fel.

Szombaton a szakszervezeti művelődési házban ennek ünnepére került sor. A méltatások kitértek az iskolaépítés történetére, az iskolaépítők és a berendezést elkészítők, szülők lelkes munkájára, valamint az iskola névadójának életművére is. Ezt követően művelődési műsor tette ünnepélyesebbé az eseményt. A szakszervezeti művelődési házból vonultak át a résztvevők a sportpálya mellett lévő iskolaépülethez, ahol a népes gyülekezet előtt a római-katolikus plébánia, a református parókia papjai megszentelték az új iskolát.


910413 Iskolaavato

Iskolaavatási ünnepség - 1991. április 13. (Nagy P. Zoltán felvétele)

 

910413 Iskolaavatas 2

Iskolaavatási ünnepség - 1991. április 13. (Nagy P. Zoltán felvétele)


Megkezdődött hát az oktatás a tegnap a Nagy Imre Általános Iskolában. Persze, ezzel az építkezés még nem fejeződött be, hátra van még a külső vakolás elkészítése, a sportcsarnok felhúzása, az iskola környékének a rendezése. Mindenképpen az építő jóindulatát és hozzáállását dicséri a tény, hogy a decemberi fordulat óta megyénkben ez az első iskolaépület, amely tető alá került, beköltözhetővé vált. Még így is szűkösek a város tanfelületei (s a Nagy Imre iskola is a régi taplocai iskolaközpontban hagyott nyolc osztályt), szükség lenne még egy iskolára, de az a tervek szerint esetleg 1994-re készül el. Mint ahogyan szívesen számoltunk volna be a székelyudvarhelyi új iskolaavatóról is (sajnos csak az alapoknál tartanak). Mert a jelek szerint ősszel ismét több iskolánknál háromváltásos iskolalátogatás lesz – kín gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak.

Egyelőre pedig örvendjünk – ezrek öröme – az új Nagy Imre iskolának. Mondhatni ez sikerült, új magyar tannyelvű iskolával gazdagodtunk. S legyen névadójának örökségéhez méltó az oktatás, a tanulás is benne. A tudomány bástyájaként szolgálja megmaradásunkat mindörökké. Mint ahogyan mindenik iskolánk, ahol tegnap megkezdődött a harmadik évharmadi oktatás.

(Bálint András, 1991)

 
Nagy Imre Általános Iskola, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates